Kancelarija pruža punu pravnu podršku klijentima koji posluju u oblasti električne, naftne i gasne industrije. Naši advokati imaju iskustvo u pružanju usluga iz oblasti skladištenja, distribucije, prenosa i trgovine energentima (na veliko i malo). Kancelarija je razvila multi-disciplinarni pristup u pružanju pravnih saveta iz oblasti nepokretnosti, poreza, privrednog prava, finansiranja a sve u vezi sa projektima i investicijama u energetskom sektoru. Pored energetskog tržišta u Srbiji, Kancelarija pruža pravne usluge na energetskim tržištima Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Kancelarija zastupa klijente pred administrativnim i regulacionim telima Srbije kao što su Ministarstvo energetike Republike Srbije, Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS), Elektromreža Srbije (EMS), Berza električne energije Republike Srbije (SEEPEX).