Neželjena ali sasvim moguća pitanja koja se odnose na savremene poslovne aktivnosti su ona koja se tiču privrednog i/ili visoko tehnološkog kriminala.

Naša posao primarno podrazumeva proaktivnu pravnu podršku klijentima i odgovornim licima radi vršenja poslovanja u skladu sa pozitivno pravnim propisima, uključujući i identifikovanje i otklanjanje potencijalnih rizika, a sve u cilju izbegavanja krivične i bilo koje druge odgovornosti.

Kancelarija zastupa klijente u svim fazama krivičnog postupka povodom krivičnih dela protiv privrede ili prava intelektualne svojine. Fokusirani smo takođe i na pružanje pravne pomoći u oblasti krivičnih dela iz domena visokotehnološkog kriminala, kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja javljaju računari, računarski sistemi, računarske mreže, računarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku.