Uprkos pravilnom upravljanju rizicima i poslovanju, a u skladu sa važećim propisima, sudski i/ili arbitražni postupci ponekad su nezaobilazni načini rešavanja sporova između privrednih subjekata. U ovakvim slučajevima, naš advokatski tim je kvalifikovan da pruži punu pravnu podršku u svim fazama ovakvih postupaka, sa jedinim ciljem da ishoduje brzo i uspešno rešenje spora u korist našeg klijenta.

Članovi našeg tima imaju iskustva u postupanju u najsloženijim sudskim/arbitražnim postupcima kao što su postupci za naknadu štete, naplatu potraživanja, radni sporovi, stečajni postupci, bez obzira da li je u pitanju bankrotstvo ili reorganizacija privrednog društva, kao i u slučajevima koji za svoj predmet imaju nepokretnost i izgradnju.