Fenomen zaštite konkurencije je neraskidivo povezan sa samim tržištem. Stoga, legalnost poslovnog ponašanja na tržištu, u smislu usklađenosti sa propisima koji regulišu oblast zaštite konkurencije na tržištu, je od najvećeg poslovnog značaja. Posledično, adekvatna pravna podrška u ovoj osetljivoj oblasti je neophodna za sve učesnike na tržištu.

U oblasti zaštite konkurencije, Kancelarija pruža punu pravnu podršku koja se odnosi na odobrenje koncentracije na tržištu ali isto tako i na statusne promene, joint venture ugovore, ugovore o licenci ili zaključenje ugovora o distribuciji kao i drugih transakcija koje su relevantne sa aspekta zaštite konkurencije. Takođe, pružamo usluge analize i izrade pravnih mišljenja koja se tiču usklađenosti poslovanja sa propisima koji se odnose na zaštitu konkurencije na tržištu, uključujući procenu rizika i povredu konkurencije bilo kroz zaključenje restriktivnih sporazuma ili kroz zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu.

Kancelarija takođe zastupa klijente pred Komisijom za zaštitu konkurencije Republike Srbije.