Bez obzira sto poslovanje u današnjem društvu teži bržem protoku informacija i podataka, ovaj fenomen je neraskidivo povezan sa visokim rizicima. Zloupotreba ili nepravilno korišćenje ličnih podataka može voditi ne samo do visokih novčanih kazni ili zabrana već i do krivične odgovornosti.

Kancelarija pruža punu pravnu podršku povodom regulatornih pitanja i pitanja pravne usklađenosti u postupanju u ovoj oblasti prava, primenjujući multi-disciplinarni pristup i suštinsko razumevanje različitih oblasti poslovanja kao što su zdravstvo, farmaceutska industrija i biotehnologije, telekomunikacije, informacione tehnologije, izdavaštvo i mediji, roba široke potrošnje, bankarstvo i finansije.

Naše pravne usluge obuhvataju analizu i pripremu  pravilnika, izradu odgovarajućih ugovora i drugih srodnih dokumenata, uključujući i zastupanje pred kancelarijom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Kancelarija takođe pruža pravne usluge u vezi sa obradom ili korišćenjem podataka o ličnosti od strane privrednih subjekata u njihovim svakodnevnim poslovnim aktivnostima kao i u oblasti registracije  zbirki podataka o ličnosti ili prenosa ovih zbirki u komercijalnim transakcijama.