Telefon: +381 62 11 34 780

E-mail: aleksa.andjelkovic@walk.rs

Od 2007 godine pruža konsultantske usluge i usluge zastupanja u oblasti privrednog prava, prava zaštite konkurencije i visoko regulisanih oblasti prava. Predstavljao je domaće i strane klijente u oblasti korporativnog prava, prava osiguranja, prava medija, zakona koji regulišu fizičko tehničko obezbeđenje  telekomunikacije i medicinsko pravo.

Aleksa je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, a postdiplomske-master studije iz oblasti evropskog prava je završio na Centralno evropskom univerzitetu u Budimpešti, Mađarska. Aleksa je takođe specijalizirao pri Institutu Evropskog univerziteta u Firenci u Italiji, izučavajući oblast zaštite konkurencije kao i na Centralno Evropskom Univerzitetu u Budimpešti, Mađarska iz oblasti STO i prava Evropske unije.

Aleksa je aktivni član predsedništva Udruženja za medicinsko pravo Srbije i njegov je potpredsednik.

Aleksa je upisan u imenik advokata koji se vodi pri Advokatskoj komori u Beogradu.

Tečno govori francuski i engleski jezik a usavršava italijanski jezik.