Telefon: +381 63 319 150

E-mail: ante.knezevic@walk.rs

Od 2008. godine bavi se pružanjem pravnih i konsultantskih usluga koja se tiču statusnih pitanja,  poslovanja i investiranja pravnih i fizičkih lica.

U dosadašnjem radu, specijalizovao se za oblast korporativnog prava a posebno statusno-privrednog prava, stvarnog i radnog prava, prava intelektualne svojine, obligacionog prava, prava medija, osiguranja, zatim u domenu pravne regulative igara na sreću, fizičko tehničkog obezbeđenja, komunalne, prehrambene, građevinske, automobilske, modne, hotelijerske i naftne industrije. Pružao je pravne savete domaćim i stranim pravnim licima

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, Srbija na univerzitetu UNION.

Upisan u Imenik advokata koji se vodi pri Advokatskoj komori u Beogradu.

Tečno govori engleski jezik.