Telefon: +381 62 678 184

E-mail: nikola.lekic@walk.rs

Od 2012. godine, savetuje klijente u oblasti korporativnog prava. Oblast njegovog rada je zaštita prava intelektualne svojine, ugovorno pravo, rešavanje sporova kao i privredni i visokotehnološki kriminal.

Nikola je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Srbija. Postdiplomske-master studije iz oblasti međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu a postdiplomske-master studije iz oblasti prava intelektualne svojine je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Torinu, Italija.

Nikola se dodatno usavršavao u okviru programa pri Svetskoj Organizaciji za Intelektualnu Svojinu u Ženevi, Švajcarska (WIPO) sa fokusom na arbitražno rešavanje sporova i medijaciju u skladu sa WIPO pravilima, kao i upravljanje intelektualnom svojinom. Takođe se usavršavao u oblasti autorskog prava na programu pod pokroviteljstvom Univerziteta Harvard, Sjedinjene Američke Države.

Nikola je član Advokatske komore u Beogradu.

Tečno govori engleski i italijanski jezik.