Telefon: +381 63 444 726

E-mail: vuk.vasiljevic@walk.rs

Od 2007. godine Vuk pruža pravnu podršku velikom broju domaćih privrednih društva i stranih investitora u njihovom tekućem poslovanju, projektima i investicijama. Njegova primarna oblast rada su privredno i kompanijsko pravo, radno pravo, pravo iz oblasti nepokretnosti i rešavanje sporova. Bio je pravni savetnik komercijalnim bankama i međunarodnim finansijskim institucijama u različitim finansijskim projektima u Srbiji i Crnoj Gori.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija, a postdiplomske-master studije iz oblasti međunarodnog poslovnog prava je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mastrihtu, Holandija. Dodatno se usavršavao u okviru Svetske Trgovinske Organizacije u Ženevi, Švajcarska, izučavajući oblast prava međunarodne trgovine.

Upisan u imenik advokata koji se vodi pri Advokatskoj komori u Beogradu.

Tečno govori engleski jezik.