Anja Jevtić

PRIPRAVNIK

Anja se pridružila timu advokatske kancelarije u januaru 2021. godine u svojstvu advokatskog pripravnika.

Anja je diplomirala 2020. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a trenutno pohađa master akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti Poslovnog prava, pod-modul Pravo privrednih društava.

Kao član organizacije BEKOP učestvovala je u organizaciji  mnogobrojnih seminara i konferencija iz oblasti prava intelektualne svojine, medijacije kao i mnogih drugih.

Anja je upisana u imenik advokatskih pripravnika pri Advokatskoj komori u Beogradu.

Tečno govori engleski jezik.