Danilo Prvulović

PRIPRAVNIK

Danilo se pridružio timu advokatske kancelarije januara 2019. godine u svojstvu advokatskog pripravnika.

 

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, a postdiplomske-master akademske studije iz oblasti međunarodnog poslovnog prava je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

 

Danilo je upisan u imenik advokatskih pripravnika pri Advokatskoj komori u Beogradu.

 

Tečno govori engleski jezik i usavršava italijanski.