Dušica Dukanac

ADVOKAT

Glavne oblasti Dušičinog rada su privredni i radni sporovi, a takođe ima bogato iskustvo u zastupanju klijenata u upravnim i krivičnim postupcima. Od 2017. godine Dušica zastupa klijente pred svim sudovima i državnim organima u Srbiji.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Član je Advokatske komore Beograda i takođe poseduje sertifikat za zastupanje maloletnih lica u krivičnim postupcima.

Tečno govori engleski jezik i služi se nemačkim jezikom.