Vires in numeris

Vires in numeris

Digitalna imovina

Pojava blokčejn tehnologije otvorila je vrata novim mogućnostima za unapređenje poslovanja, ali i novim rizicima. Potreba da se uvede red u oblast izdavanja i trgovine digitalnom imovinom, kao i da se nova forma imovine oporezuje, iznedrila je Zakon o digitalnoj imovini koji je usaglašen sa poreskim zakonima. Naš tim savetuje klijente u postupku izdavanja digitalne imovine (sačinjavanje belog papira i zastupanje pred Narodnom bankom Srbije i Komisijom za hartije od vrednosti) i pruža pravnu podršku u postupku licenciranja privrednim društvima koje nameravaju da pružaju usluge povezane s digitalnom imovinom.