UVEK ČIST RAČUN!

UVEK ČIST RAČUN

Privredni kriminal

Identifikujemo i otklanjamo potencijalne rizike u poslovanju pravnih lica i odgovornih lica u pravnim licima, a sve u cilju izbegavanja krivične, prekršajne i bilo koje druge odgovornosti. Zastupamo klijente u svim fazama krivičnog postupka povodom krivičnih dela protiv privrede ili prava intelektualne svojine, kao i krivičnih dela iz domena visokotehnološkog kriminala.