ENERGIJA ZA VAŠ BIZNIS

ENERGIJA ZA VAŠ BIZNIS

Energetika i rudarsto

Kancelarija pruža punu pravnu podršku u vezi sa projektima i investicijama u energetskom sektoru (električna, naftna i gasna industrija), kao i iz oblasti skladištenja, distribucije, prenosa i trgovine energentima (na veliko i malo).