GRADIMO POVERENJE OD TEMELJA

GRADIMO POVERENJE OD TEMELJA

Nepokretnosti

Pružamo pravnu podršku klijentu kroz sve faze razvoja i realizacije projekata vezanih za nepokretnosti (due dilligence faza, uređenje i priprema zemljišta za izgradnju, finansiranje projekata, izgradnja objekta, upis prava). Sastavljamo sve vrste ugovora vezanih za izgradnju, prodaju, zakup, kao i ugovore u vezi sa upravljanjem i održavanjem nepokretnosti.