ZAŠTITITE SVOJ DEO KOLAČA

ZAŠTITITE SVOJ DEO KOLAČA

Pravo konkurencije

U praksi se često javljaju nejasnoće u vezi primene i tumačenja pravila koja regulišu tržišno ponašanje. Pružamo punu pravnu podršku u vezi sa odobrenjem koncentracije na tržištu u transakcijama, statusnim promenama i ugovorima. Savetujemo radi prevencije povrede zabrane konkurencije, ali i predlažemo rešenja u vezi restriktivnih sporazuma i zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu.