I KLINIČKA ISPITIVANJA I PACIJENTI

I KLINIČKA ISPITIVANJA I PACIJENTI

Medicinsko pravo

Pružamo pravnu podršku ugovornim kliničkim organizacijama koji sprovode retrospektivna i perspektivna klinička ispitivanja, tako i medicinskim ustanovama  i pojedincima u oblastima komercijalnog i regulatornog aspekta kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava. Savetujemo u vezi prava i odgovornosti medicinskih ustanova, profesionalaca i pacijenata u vezi pružanja medicinskih usluga. Zastupamo pred nadležnim organima Republike Srbije u postupcima pribavljanja neophodnih odobrenja za sprovođenje kliničkih ispitivanja, kao i pribavljanja dozvola koje se odnose na uvoz i stavljanje u promet lekova i medicinskih sredstava.