Aleksa Simović

PRIPRAVNIK

Aleksa se pridružio timu advokatske kancelarije u martu 2022. godine, u svojstvu advokatskog pripravnika.

Diplomirao je 2021. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Upisan je u imenik advokatskih pripravnika pri Advokatskoj komori u Beogradu.

Aleksa tečno govori engleski jezik, a služi se italijanskim jezikom.