Anja Lekić

ADVOKAT

Anja se pridružila timu advokatske kancelarije u januaru 2021. godine u svojstvu advokatskog pripravnika.

Diplomirala je 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tokom studiranja dodatno je izučavala nemačko ugovorno pravo, kao i metode pregovaranja i posredovanja u sporovima u transnacionalnoj trgovini.

Kao student završne godine studija, volontirala je na Pravnoj klinici za obligaciono pravo, pružajući besplatne pravne savete.

Anja je upisana u imenik advokatskih pripravnika pri Advokatskoj komori u Beogradu.

Tečno govori engleski jezik, a služi se španskim jezikom.