Ante Knežević

PARTNER

Od 2008. godine bavi se pružanjem pravnih i konsultantskih usluga prevashodno pravnim licima.

U dosadašnjem radu, specijalizovao se za oblast korporativnog prava.

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, Republika Srbija.

Upisan u Imenik advokata koji se vodi pri Advokatskoj komori u Beogradu.

Tečno govori engleski jezik.