Mila Radosavljević

PRIPRAVNIK

Mila se pridružila timu advokatske kancelarije u januaru 2019. godine u svojstvu advokatskog pripravnika.

Diplomirala je 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a trenutno pohađa master akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oblasti prava privrednih društava.

Kao član tima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu učestvovala je na regionalnom takmičenju iz kompanijskog prava “BigDeal“ koje predstavlja simulaciju M&A transakcije.

Mila je upisana u imenik advokatskih pripravnika pri Advokatskoj komori u Beogradu.

Tečno govori engleski jezik, a služi se nemačkim jezikom.