Mila Radosavljević

ADVOKAT

Od 2021. godine, Mila je upisana u imenik advokata Advokatske komore Beograda. Oblasti njenog rada su kompanijsko i privredno pravo, radno pravo i rešavanje sporova.

Mila je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a trenutno pohađa master akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oblasti prava privrednih društava.

Kao član tima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu učestvovala je na regionalnom takmičenju iz kompanijskog prava “BigDeal“ koje predstavlja simulaciju M&A transakcije.

Tečno govori engleski jezik, a služi se nemačkim jezikom.