Nikola Lekić

PARTNER

Od 2012. godine, Nikola savetuje klijente u oblasti korporativnog prava, privrednog prava, zaštite prava intelektualne svojine i rešavanja sporova.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Postdiplomske-master studije iz oblasti međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu a postdiplomske-master studije iz oblasti prava intelektualne svojine je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Torinu, Italija.

Dodatno se usavršavao pri Svetskoj Organizaciji za Intelektualnu Svojinu u Ženevi, Švajcarska (WIPO) sa fokusom na arbitražno rešavanje sporova i medijaciju u skladu sa WIPO pravilima, kao i upravljanje intelektualnom svojinom. 

Nikola je član Advokatske komore u Beogradu.

Tečno govori engleski i italijanski jezik.