Vuk Vasiljević

PARTNER

Od 2007. godine Vuk pruža pravnu podršku velikom broju privrednih društava iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u njihovom tekućem poslovanju, projektima i investicijama. 

Njegova primarna oblast rada su privredno i kompanijsko pravo, radno pravo, pravo nepokretnosti i rešavanje sporova. 

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija, a postdiplomske-master studije iz oblasti međunarodnog poslovnog prava je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mastrihtu, Holandija.

Pohađao je specijalističke programe pri Svetskoj trgovinskoj organizaciji u Ženevi, sa fokusom na institucionalno rešavanje trgovinskih sporova. 

Vuk je upisan u imenik advokata koji se vodi pri Advokatskoj komori u Beogradu.

Tečno govori engleski jezik.