Pravilnik o poreskim podsticajima za R&D

Poreski podsticaj za zaposlene koji neposredno rade na projektima istraživanja i razvoja formalno su u primeni od početka marta 2022. Međutim, podsticaji efektivno nisu bili primenjivi u praksi jer je Ministarstvo finansija kasnilo za donošenjem pravilnika koji razrađuje uslove za njihovo korišćenje. Polovinom aprila, otklonjen je i taj nedostatak jer je usvojen Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju.

Pravilnik određuje uslove i način ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, koje ostvaruje poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Srbije obavlja istraživanje i razvoj, tako što se oslobađa obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju, srazmerno vremenu koje zaposleni na istraživanju i razvoju provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme.

Glavni kriterijum koji potencijalni korisnici podsticaja moraju da zadovolje je vezanost projekta za Srbiju. Naime, samo domaća pravna lica mogu da se kvalifikuju za korišćenje podsticaja, dok strani pravni subjekti, njihovi ogranci i predstavništva u Srbiji nemaju prava na ovaj podsticaj. Pored toga, najmanje 90% svih zaposlenih na istraživanju i razvoju, svoje aktivnosti na sprovođenju projekta moraju da obavljaju u Srbiji. Konačno, pravna lica koja uslužno obavljaju istraživanje i razvoj za svoje osnivače ili klijente, odnosno ne postaju vlasnici nematerijalne imovine koja nastane kao rezultat takvih aktivnosti, takođe ne mogu da koriste podsticaj.