Pravni problemi web3 zajednice, ali WAGMI

Naš kolega Ilija Rilaković je vodio panel na kojem se diskutovalo o problemima sa kojima se susreću web3 kompanije. Reč je o projektu radne grupe „Web3 Policy Lab“ u okviru inicijative Odličan 3 Superklastera čiji je cilj stvaranje platforme koja pruža resurse i kreira podsticajno okruženje za razvoj održivog web3 ekosistema u Srbiji do 2027. godine.

Zadatak Policy Lab-a je mapiranje izazova u postojećem regulatornom okviru sa kojim se susreću web3 kompanije i formulisanje predloga za unapređenje uslova poslovanja, što za cilj ima smanjenje administrativnih zahteva i podsticanje daljeg razvoja blokčejn industrije.

Na radionici su članovi radne grupe identifikovali najvažnija pitanja sa kojima se susreću u praksi i definisali teme kojima će se baviti naredna dva meseca, kao što su korišćenje digitalne imovine u tekućem poslovanju, usklađivanje sa MiCA regulativom, definisanje regulatory sandbox-a, poreska pitanja i drugo.

Više na: https://srbijainovira.rs/aktivnosti/odrzana-policy-lab-radionica