Day

april 5, 2023

Pravni problemi web3 zajednice, ali WAGMI

Naš kolega Ilija Rilaković je vodio panel na kojem se diskutovalo o problemima sa kojima se susreću web3 kompanije. Reč je o projektu radne grupe „Web3 Policy Lab“ u okviru inicijative Odličan 3 Superklastera čiji je cilj stvaranje platforme koja pruža resurse i kreira podsticajno okruženje za razvoj održivog web3 ekosistema u Srbiji do 2027....
Read More