Category

Vesti

Turistički poreski rizici

Po navodima medija, Poreska uprava je od turističkih agencija tražila da dostave podatke o fizičkim licima koja su u toku jedne godine uplatila aranžmane u ukupnoj vrednosti većoj od 5.000 evra, bez obzira na broj korisnika aranžmana i to u periodu od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2020.Poreska uprava svoj zahtev temelji na članu...
Read More

eFiskalizacija

Početak oktobra 2021. obeležio je početak prijavljivanja poslovnih jedinica, odnosno prodajnih objekata obveznika fiskalizacije, što je prvi korak ka primeni Zakona o fiskalizaciji.
Read More

Razrada Zakona o digitalnoj imovini

Narodna banka Srbije je donela set odluka u cilju razrade Zakona o digitalnoj imovini. Najvažnije odluke odnose se na regulisanja postupka i potrebne dokumentacije za davanje dozvole za pružanje usluga povezanih sa virtuelnim valutama (u zemlji i inostranstvu), plaćanje u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom, kao i pravilima o sprečavanju pranja novca...
Read More

Kripto porez

O problemima koje je prouzrokovala ili će prouzrokovati primena potpuno novih propisa koji se odnose na kripto zajednicu i neophodnim zakonodavnim intervencijama za prevazilaženje problema, pisali smo u dnevnom listu „Danas“.https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/kripto-porez/
Read More

Gostovanje u emisiji „SAT“

„U emisiji SAT razgovarali smo o tome koliko video snimci kamere montirane u vozilu zaista mogu da se koriste na sudu ili pri naplati štete od osiguranja. Sagovornik Mladena Alvirovića bio je naš kolega Ilija Rilaković. Emisija se emituje 18. aprila 2021. na RTS 1 u 13.15h.“
Read More

Oporezivanje digitalne imovine

Oporezivanje kriptovaluta u Srbiji je aktuelna i kompleksna tema koja i dalje stvara nedoumice. Zato smo u saradnji sa Belgrade Crypto Community pripremili pregled aktuelnih novina poreskih propisa koji regulišu oporezivanje digitalne imovine. Analiza je dostupna na sajtu Belgrade Crypto Community
Read More

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020)

Arhivska građa i arhivska delatnost – šta je potrebno da znateZakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti počeo je sa primenom 2. februara 2021. godine (Zakon).Predmet Zakona je uređenje sistema zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, kao i uslovi i način korišćenja arhivske građe, organizacija, nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji.Još uvek nisu doneti...
Read More

Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu („Sl. glasnik RS“, br. 18/2020)

Polovinom marta 2021. godine počinje sa primenom Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu (Zakon). Deklarativno, cilj zakona je da unapredi raspodelu društvenog bogatstva, odnosno da omogući zaplenu dela imovine za koju nema dokaza o zakonitom sticanju. Predmet Zakona je uređenje uslova, načina i postupka pod kojima se utvrđuje imovina i uvećanje imovine fizičkog lica. […]
Read More