Category

Vesti
„U emisiji SAT razgovarali smo o tome koliko video snimci kamere montirane u vozilu zaista mogu da se koriste na sudu ili pri naplati štete od osiguranja. Sagovornik Mladena Alvirovića bio je naš kolega Ilija Rilaković. Emisija se emituje 18. aprila 2021. na RTS 1 u 13.15h.“
Read More
Oporezivanje kriptovaluta u Srbiji je aktuelna i kompleksna tema koja i dalje stvara nedoumice. Zato smo u saradnji sa Belgrade Crypto Community pripremili pregled aktuelnih novina poreskih propisa koji regulišu oporezivanje digitalne imovine. Analiza je dostupna na sajtu Belgrade Crypto Community
Read More
Arhivska građa i arhivska delatnost – šta je potrebno da znateZakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti počeo je sa primenom 2. februara 2021. godine (Zakon).Predmet Zakona je uređenje sistema zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, kao i uslovi i način korišćenja arhivske građe, organizacija, nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji.Još uvek nisu doneti...
Read More
Polovinom marta 2021. godine počinje sa primenom Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu (Zakon). Deklarativno, cilj zakona je da unapredi raspodelu društvenog bogatstva, odnosno da omogući zaplenu dela imovine za koju nema dokaza o zakonitom sticanju. Predmet Zakona je uređenje uslova, načina i postupka pod kojima se utvrđuje imovina i uvećanje imovine fizičkog lica. […]
Read More