Category

Vesti

Pravilnik o poreskim podsticajima za R&D

Poreski podsticaj za zaposlene koji neposredno rade na projektima istraživanja i razvoja formalno su u primeni od početka marta 2022. Međutim, podsticaji efektivno nisu bili primenjivi u praksi jer je Ministarstvo finansija kasnilo za donošenjem pravilnika koji razrađuje uslove za njihovo korišćenje. Polovinom aprila, otklonjen je i taj nedostatak jer je usvojen Pravilnik o uslovima...
Read More

Papirizacija blokčejna

Povodom novih propisa o digitalnoj imovini i pratećih poreskih usklađivanja, u jednom od prethodnih tekstova (Kripto porez) analizirali smo probleme sa kojima se kripto zajednica susretala. Čini se da je od tada malo njih rešeno.Iako smo regulisanje digitalne imovine ocenili kao celishodno, prevashodno sa aspekta pravne sigurnosti, razrada pojedinih rešenja u praksi je izostala ili...
Read More

IT fabrike radnicima

 U saradnji sa Netokracija, analizirali smo mogućnosti za uključivanje zaposlenih u vlasničku strukturu domaćih kompanija, kao i dosadašnju praksu. Tekst koji je Netokracija objavila, prenosimo u celostiIdeja radničkog upravljanja tekovina je političke teorije 19. veka, a na prostoru bivše Jugoslavije doživela je kao pun zamah kroz radnički samoupravni sistem. Suština ovog koncepta bila je demokratizacija...
Read More

Turistički poreski rizici

Po navodima medija, Poreska uprava je od turističkih agencija tražila da dostave podatke o fizičkim licima koja su u toku jedne godine uplatila aranžmane u ukupnoj vrednosti većoj od 5.000 evra, bez obzira na broj korisnika aranžmana i to u periodu od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2020.Poreska uprava svoj zahtev temelji na članu...
Read More

eFiskalizacija

Početak oktobra 2021. obeležio je početak prijavljivanja poslovnih jedinica, odnosno prodajnih objekata obveznika fiskalizacije, što je prvi korak ka primeni Zakona o fiskalizaciji.
Read More

Razrada Zakona o digitalnoj imovini

Narodna banka Srbije je donela set odluka u cilju razrade Zakona o digitalnoj imovini. Najvažnije odluke odnose se na regulisanja postupka i potrebne dokumentacije za davanje dozvole za pružanje usluga povezanih sa virtuelnim valutama (u zemlji i inostranstvu), plaćanje u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom, kao i pravilima o sprečavanju pranja novca...
Read More

Kripto porez

O problemima koje je prouzrokovala ili će prouzrokovati primena potpuno novih propisa koji se odnose na kripto zajednicu i neophodnim zakonodavnim intervencijama za prevazilaženje problema, pisali smo u dnevnom listu „Danas“.https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/kripto-porez/
Read More

Gostovanje u emisiji „SAT“

„U emisiji SAT razgovarali smo o tome koliko video snimci kamere montirane u vozilu zaista mogu da se koriste na sudu ili pri naplati štete od osiguranja. Sagovornik Mladena Alvirovića bio je naš kolega Ilija Rilaković. Emisija se emituje 18. aprila 2021. na RTS 1 u 13.15h.“
Read More

Oporezivanje digitalne imovine

Oporezivanje kriptovaluta u Srbiji je aktuelna i kompleksna tema koja i dalje stvara nedoumice. Zato smo u saradnji sa Belgrade Crypto Community pripremili pregled aktuelnih novina poreskih propisa koji regulišu oporezivanje digitalne imovine. Analiza je dostupna na sajtu Belgrade Crypto Community
Read More

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020)

Arhivska građa i arhivska delatnost – šta je potrebno da znateZakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti počeo je sa primenom 2. februara 2021. godine (Zakon).Predmet Zakona je uređenje sistema zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, kao i uslovi i način korišćenja arhivske građe, organizacija, nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji.Još uvek nisu doneti...
Read More
1 2