Day

maj 20, 2021

Razrada Zakona o digitalnoj imovini

Narodna banka Srbije je donela set odluka u cilju razrade Zakona o digitalnoj imovini. Najvažnije odluke odnose se na regulisanja postupka i potrebne dokumentacije za davanje dozvole za pružanje usluga povezanih sa virtuelnim valutama (u zemlji i inostranstvu), plaćanje u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom, kao i pravilima o sprečavanju pranja novca...
Read More