Razrada Zakona o digitalnoj imovini

Narodna banka Srbije je donela set odluka u cilju razrade Zakona o digitalnoj imovini. Najvažnije odluke odnose se na regulisanja postupka i potrebne dokumentacije za davanje dozvole za pružanje usluga povezanih sa virtuelnim valutama (u zemlji i inostranstvu), plaćanje u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom, kao i pravilima o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Novi propisi počinju da se primenjuju 29. juna 2021. godine, kada s primenom počinje i Zakon o digitalnoj imovini.

Sa ovim setom odluka, napravljen je značajan korak u zaokruživanju složenog regulatornog okvira koji se tiče digitalne imovine, pa bi kompanije koje posluju u blokčejn, FinTech i DeFi industriji trebalo da imaju dovoljno vremena da prilagode svoje poslovanje.

Naš tim stoji na raspolaganju kompanijama kojima je potrebna podrška u postupku usaglašavanja s novim propisima.

Previous PostNext Post